Arabic English French German Greek Russian

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

ΕΤΑΙΡΙΑ / ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ALCO Filters Ltd (Κύπρος) ως μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, ιδιαίτερα στον τομέα κατασκευής φίλτρων, αναγνωρίζει τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και δεσμεύεται διαρκώς να βελτιώνεται για να συμβάλλει στη διαφύλαξη του εργατικού της δυναμικού, των συνεργατών της και όλων των τρίτων συνεργαζόμενων μερών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις καθημερινές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Κύπρο.
 
Στο πλαίσιο της δέσμευσής της, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και λειτουργεί σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, σύμφωνο με όλες τους ισχύοντες Κανονισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και επιδιώκει την εκπλήρωση των παρακάτω στόχων:
  • Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει διαρκώς διαδικασίες για την αποφυγή όλων των προβλέψιμων κινδύνων και να προλαμβάνει μη αναμενόμενους κινδύνους, για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, που συμβάλει στην προσπάθεια της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση.
  • Να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς Εργασίας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία καθώς και να εναρμονίζεται με τις οδηγίες «Βέλτιστων Πρακτικών» και τα σχετικά πρότυπα ποιότητας για την υγεία και την ασφάλεια.
  • Να αξιολογεί συνεχώς όλους τους εργασιακούς κινδύνους από τις καθημερινές της δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνει τις καλύτερες αποφάσεις για την προστασία του εργατικού της δυναμικού, των συνεργατών της και όλων των τρίτων συνεργαζόμενων μερών και να τους επαναξιολογεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή όταν οι περιστάσεις απαιτούν άμεση διαχείριση κινδύνου.
  • Να προσπαθεί μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και του διαλόγου να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για τη συνεχή βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της επάρκειας του εργατικού της δυναμικού, καθώς και της ικανότητας εντοπισμού και πρόληψης εργασιακών κινδύνων.
  • Να παρέχει, όταν είναι αναγκαίο και όταν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν επαρκούν, κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό καθώς και εκπαίδευση για τη σωστή του χρήση, ώστε το εργατικό δυναμικό να είναι πλήρως προστατευμένο κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών.
  • Να διατηρεί και να προωθεί διαρκώς μια θετική εικόνα ασφάλειας και πρόνοιας μέσω των ανθρώπων της, ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των καθημερινών συνθηκών εργασίας, του εξοπλισμού και των διαδικασιών παραγωγής και της ποιότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής της εταιρείας.
Πλήρης δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και ενεργός συμμετοχή όλων των βαθμίδων του εργατικού δυναμικού της και των αντίστοιχων εξωτερικών συνεργατών της, και τακτικός διάλογος με τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας για τη συλλογική σύμβαση και λήψη των πλέον ενδεδειγμένων αποφάσεων για τη διαχείριση και πρόληψη όλων των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Αυτή η Πολιτική είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο και παρακολουθείται διαρκώς για να εξασφαλιστεί ότι παραμένει σχετική με τους σκοπούς και τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί από την Εταιρεία.

OHSAS 18001:2007